Greek
FanariPress Νέα : Δήμου Πάργας - Ζηρού - Πρέβεζας - Σουλίου - Άρτας - Ηγουμενίτσα
Είστε εδώ Αρχική » Εορτολόγιο » Σελίδα 9

Εορτολόγιο

print
13 Οκτωβρίου - Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη

13 Οκτωβρίου - Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Eις τον Kάρπον και Πάπυλον. Κάρπῳ, Παπύλῳ, τοῖς Θεοῦ καρποῖς δύο, Πᾶς πυλεὼν τμηθεῖσιν ἠνοίγη πόλου. Eις τον Aγαθόδωρον. Ἀγαθόδωρον δωρεῶν πληθὺς μένει, Πρὸς πληθὺν ἀθλήσαντα δεινῶν μαστίγων. Eις την Aγαθονίκην. Οὐκ... Περισσότερα

10 Οκτωβρίου - Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

10 Οκτωβρίου - Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Καὶ προφθάσασα τὴν τομὴν Εὐλαμπία. Εὐλαμπίῳ τμηθέντι κοινωνεῖ στέφους. Τμήθησαν δεκάτῃ Εὐλάμπιος ἠδὲ ἀδελφή. Τα αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (296 μ.Χ.). Ο διωγμός κατ... Περισσότερα

10 Οκτωβρίου - Όσιοι Θεόφιλος ο Ομολογητής και Λογγίνος ο Στυλίτης

10 Οκτωβρίου - Όσιοι Θεόφιλος ο Ομολογητής και Λογγίνος ο Στυλίτης

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Τὴν κλῆσιν ἔργοις Θεόφιλος δεικνύων, Θεανδρικῆς ἤθλησεν εἰκόνος χάριν. Ο Άγιος Θεόφιλος ο ομολογητής καταγόταν από ένα χωριό κοντά στην Τιβεριούπολη. Ανατράφηκε με τις σωστές αρχές της πίστεως. Σε νεαρή ηλικία επισ... Περισσότερα

8 Οκτωβρίου - Οσία Πελαγία

8 Οκτωβρίου - Οσία Πελαγία

από Θαρύπας Ηπείρου

Αἴσχους πλυθεῖσα καὶ λιποῦσα τὸν σάλον, Πρὸς ὅρμον ἥκεις οὐρανοῦ Πελαγία. Ὀγδοάτῃ ὑπάλυξε βίου πέλαγος Πελαγία. Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και ανήκε στην τάξη των ελαφρών γυναικών. Ήταν πόρνη. Η ζωή της ήταν... Περισσότερα

7 Οκτωβρίου - Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

7 Οκτωβρίου - Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

από Θαρύπας Ηπείρου

Χαλκᾶ σὰ νεῦρα, Βάκχε, πρὸς νεύρων βίαν, Καὶ πρὸς ξίφος, Σέργιε, πῦρ σὴ καρδία. Σέργιον ἑβδομάτῃ ξίφος ἔκτανε, νεῦρα δὲ Βάκχον. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορα Μαξιμιαν... Περισσότερα

6 Οκτωβρίου - Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

6 Οκτωβρίου - Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

από Θαρύπας Ηπείρου

Ὁ χεῖρα πλευρᾷ σῇ βαλεῖν ζητῶν πάλαι, Πλευρὰν ὑπὲρ σοῦ νύττεται Θωμᾶς Λόγε. Δούρασιν οὐτάσθη Θωμᾶς μακροῖσιν ἐν ἕκτῃ. Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων.... Περισσότερα

5 Οκτωβρίου - Ἁγία Χαριτίνη

5 Οκτωβρίου - Ἁγία Χαριτίνη

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Μαρτυρίου αἵμασι πεφοινιγμένη, οὐρανίοις κάλλεσι, καθωραΐσθης εὐπρεπῶς, ὦ Χαριτίνη κραυγάζουσα· Σὺ τῶν Μαρτύρων Χριστὲ ἀγαλλίαμα. Ἔζησε στὰ χρόνια του Διοκλητιανοῦ (284 – 305). Ἦταν χριστιανὴ καὶ δούλη ἑνὸς πλουσίο... Περισσότερα

30 Σεπτεμβρίου - Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας

30 Σεπτεμβρίου - Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας

από Θαρύπας Ηπείρου

Εἰδὼς τό, Γρηγορεῖτε, τοῦ Θεοῦ Λόγου, Θεοῦ καλοῦντος, γρηγορῶν ὤφθης Πάτερ, Ἀρμενίης μεγάλης θάνε Γρηγόριος τριακοστή. Βιογραφία Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενία... Περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου - Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

29 Σεπτεμβρίου - Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Σκίλλης ἀμύνῃ Κυριακὲ πικρίᾳ, Γεῦσιν γλυκεῖαν, ᾗ θανεῖν κατεκρίθης. Σκιλλοβόρος δ' ἐννάτῃ μύσεν εἰκάδι Κυριακός. Βιογραφία Ο Όσιος Κυριακός ήταν άνθρωπος που καλλιεργούσε «ὑπομονήν, πραότητα» (Α' προς Τιμόθεον, σ... Περισσότερα

28 Σεπτεμβρίου - Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

28 Σεπτεμβρίου - Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

από Θαρύπας Ηπείρου

Τῆς γῆς πατήσας τάς τρυφὰς ὁ Χαρίτων, Κατατρυφᾷ νῦν οὐρανοῦ τῶν χαρίτων. Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Χαρίτων θάνε γήραϊ μακρῷ. Βιογραφία Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής καταγόταν από το Ικόνιο και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυ... Περισσότερα

23 Σεπτεμβρίου - Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και Βαπτιστής (Σύλληψη)

23 Σεπτεμβρίου - Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και Βαπτιστής (Σύλληψη)

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀνδρὶ Προφήτῃ χρησμὸς ἐξ Ἀρχαγγέλου, Τεκεῖν προφήτην, καὶ Προφήτου τι πλέον. Εἰκάδῃ τῇ τριτάτῃ γαστὴρ λαβὲ Πρόδρομον εἴσω. Βιογραφία Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ησαΐας για τον Πρόδρομο του Κυρίου, Ιωάννη: «Φωνὴ βοῶντο... Περισσότερα

22 Σεπτεμβρίου - Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

22 Σεπτεμβρίου - Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

από Θαρύπας Ηπείρου

Φωκᾶ, τὸ λουτρὸν σμήγματος παντὸς δέχου. Λουτρὸν γὰρ ἦν ἀγῶνος, οὐ καθαρσίου. Εἰκάδι δευτερίῃ λουτρὸν πέφνεν ἔνδοθι Φωκᾶν. Βιογραφία Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφυλος (ν... Περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου - Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ»

21 Σεπτεμβρίου - Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ»

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Λίθοις νέμειν θέλοντα μηδαμῶς σέβας, Τὸν Κοδρᾶτον βάλλουσιν ἄφρονες λίθοις. Εἰκάδι δὲ πρώτῃ Κοδρᾶτος στέφος εὕρατο ἄθλοις. Aθλητικών Kοδράτε σων κηρυγμάτων, Eν ουρανοίς βραβεία πολλά λαμβάνεις. Eικάδι δε πρώτη Kοδρά... Περισσότερα

20 Σεπτεμβρίου - Άγιος Ευστάθιος και η συνοδεία του, Θεοπίστη η σύζυγος του, Αγάπιος και Θεόπιστος τα παιδιά του

20 Σεπτεμβρίου - Άγιος Ευστάθιος και η συνοδεία του, Θεοπίστη η σύζυγος του, Αγάπιος και Θεόπιστος τα παιδιά του

από Θαρύπας Ηπείρου

Εὐστάθιον βοῦς παγγενῆ χαλκοῦς φλέγει, Καὶ παγγενῆ σὺ τοῦ Θεοῦ σῴζεις Λόγε. Εἰκάδι Εὐστάθιος γενεῇ ἅμα βοῒ καύθη. Βιογραφία Ο Ευστάθιος ήταν αξιωματικός περίβλεπτος στη Ρώμη και στη χριστιανική πίστη προσήλθε με θαυμ... Περισσότερα

19 Σεπτεμβρίου - Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

19 Σεπτεμβρίου - Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

από Θαρύπας Ηπείρου

19 Σεπτεμβρίου - Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων Βιογραφία Και οι τρεις, μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.). Όταν λοιπόν ο Τρόφιμος με το Σαββάτιο βρέθηκαν στην Αντιό... Περισσότερα

16 Σεπτεμβρίου - Αγία Ευφημία

16 Σεπτεμβρίου - Αγία Ευφημία

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ὑπὲρ Θεοῦ κτανθεῖσαν ἄρκτου ταῖς μύλαις, Εὐφημίαις σε χρὴ στέφειν Εὐφημία. Τῇ ἐκκαιδεκάτῃ Εὐφημίαν ἔκτανεν ἄρκτος. Βιογραφία Η Αγία Ευφημία έζησε και μαρτύρησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Γεννή... Περισσότερα

14 Σεπτεμβρίου - Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

14 Σεπτεμβρίου - Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Τὰς ἐν λάρυγγι Σῶτερ ὑψώσεις φέρει, Ὑψούμενον βλέπουσα τὸν Σταυρὸν κτίσις. Ὑψώθη δεκάτῃ, Σταυροῦ ξύλον, ἠδὲ τετάρτῃ. Βιογραφία Το 326 μ.Χ. η Αγία Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και ν... Περισσότερα

13 Σεπτεμβρίου - Άγιος Αριστείδης

13 Σεπτεμβρίου - Άγιος Αριστείδης

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

13 Σεπτεμβρίου - Άγιος Αριστείδης Βιογραφία Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Έγινε Χριστιανός από τον... Περισσότερα

10 Σεπτεμβρίου - Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα

10 Σεπτεμβρίου - Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἡγοῦντο Μηνοδώρα καὶ Μητροδώρα, Καὶ Νυμφοδώρα δῶρα σαρκὸς αἰκίας. Θεινόμεναι δεκάτῃ δωρώνυμοι ἔκθανον αἱ τρεῖς. Bιογραφία Οι Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα ήταν αδελφές και κατάγονταν από τη Βιθυνία. Η λάμψη... Περισσότερα

2 Σεπτεμβρίου - Άγιος Μάμας

2 Σεπτεμβρίου - Άγιος Μάμας

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀκμαῖος ὢν Τριάδος εἰς πίστιν Μάμας, Ἀκμαῖς τριαίνης καρτερεῖ τετρωμένος. Δευτερίῃ χολάδες Μάμαντος χῦντο τριαίνῃ. Βιογραφία Ο Άγιος Μάμας γεννήθηκε στη Γάγγρα της Παφλαγονίας το 260 μ.Χ., από γονείς χριστιανούς, το ... Περισσότερα

Περιεχόμενο

 
 
 

Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων & Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου

-

 

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων

Eπισκέπτες online

Έχουμε online 263 επισκέπτες και 0 μέλη.

 

 

 

Πιο Δημοφιλής

 

Το fanaripress ασχολείται με θέματα της τοπικής και Ελληνικής επικαιρότητας, με αξιοπρέπεια, με διεθνείς ειδήσεις,και φυσικά με χιούμορ και σάτιρα. 

Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να επικοινωνούν,να καταθέτουν την άποψη τους, και να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα.

Είμαστε εδώ, για να προσφέρουμε και να συμβάλουμε στην ενημέρωση, για ότι συμβαίνει στην περιοχή του Φαναρίου.

 Καταχωρούνται: Ημερίδες ,Πάρτυ, Πανηγύρια , Aγγελίες Άρθρα και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Τιμές Καυσίμων Καναλλάκι

Τιμές Καυσίμων Πάργα

ΦΙΛΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ