Greek
FanariPress Νέα : Δήμου Πάργας - Ζηρού - Πρέβεζας - Σουλίου - Άρτας - Ηγουμενίτσα
Είστε εδώ Αρχική » Εορτολόγιο » Σελίδα 8

Εορτολόγιο

print
21 Δεκεμβρίου - Άγιος Θεμιστοκλής

21 Δεκεμβρίου - Άγιος Θεμιστοκλής

από Θαρύπας Ηπείρου

Τὰς ἐκ σιδηρῶν ὀξέων ἥλων ξέσεις, Ὥς τις σιδηροῦς καρτερεῖς Θεμιστόκλεις. Βιογραφία Ο άγιος Θεμιστοκλής καταγόταν από τα Μύρα της Λυκίας και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου. Ήταν βοσκός στο επάγγελμα. Την ε... Περισσότερα

20 Δεκεμβρίου - Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας

20 Δεκεμβρίου - Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Λέουσιν, Ἰγνάτιε, δεῖπνον προὐτέθης, Κοινωνὲ δείπνου μυστικοῦ, θάρσους λέον. Εἰκάδι Ἰγνάτιος θάνε γαμφηλῇσι λεόντων. Βιογραφία Ο χρόνος γέννησης και η εθνικότητα του Άγιου Ιγνατίου είναι ασαφή. Στο θρόνο της Αντιόχει... Περισσότερα

16 Δεκεμβρίου - Προφήτης Αγγαίος

16 Δεκεμβρίου - Προφήτης Αγγαίος

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀγγαῖος, ἄγγος πλῆρες ὤφθη χαρίτων. Ὡς ὑλικὸν δέ, τῷ χρόνῳ συνετρίβη. Ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ Ἀγγαῖον γαῖα συνέσχεν. Βιογραφία Ο Προφήτης Αγγαίος καταγόταν από την Ιερατική φυλή του Λευΐ και είναι ο 10ος των μικρών λεγόμενων... Περισσότερα

16 Δεκεμβρίου - Αγία Θεοφανώ η Θαυματουργή σύζυγος του βασιλιά Λέοντα του σοφού

16 Δεκεμβρίου - Αγία Θεοφανώ η Θαυματουργή σύζυγος του βασιλιά Λέοντα του σοφού

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ἐγγὺς Βασιλὶς Θεοφανὼ Κυρίου, ταῖς ἀρεταῖς ἕστηκεν ἐστιλβωμένη. Βιογραφία Η Αγία Θεοφανώ ήταν μια ευσεβέστατη και ενάρετη βασίλισσα, που εξυμνήθηκε πολύ από τους χρονογράφους της εποχής εκείνης, για την ευαγγελική τ... Περισσότερα

15 Δεκεμβρίου - Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας

15 Δεκεμβρίου - Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ἐλευθέριος, ὡς ἀδουλόνους φύσει, Σπάθας θεωρῶν, οὐκ ἐδουλοῦτο πλάνῃ. Δῖον Ἐλευθέριον δεκάτῃ πέφνε φάσγανα πέμπτῃ. Βιογραφία Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε τον 2o αιώνα μ. Χ. στην Ελλάδα (κατά άλλους στην Ρώμη) από πλού... Περισσότερα

13 Δεκεμβρίου - Αγία Λουκία η παρθένος

13 Δεκεμβρίου - Αγία Λουκία η παρθένος

από Θαρύπας Ηπείρου

Ὡς Παρθένος μέν, ἓν στέφος ἡ Λουκία. Ὡς δ' ἐκ ξίφους καὶ Μάρτυς, ἄλλο λαμβάνει. Βιογραφία Η Αγία Λουκία έζησε γύρω στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και καταγόταν από τις Συρακούσες της Σικελίας. Μοναχοκόρη, είχε ορ... Περισσότερα

 13 Δεκεμβρίου - Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

13 Δεκεμβρίου - Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

από Θαρύπας Ηπείρου

Τὸν Εὐστράτιον καὶ συνάθλους δὶς δύω, Ἅπαξ δύω κτείνουσι πῦρ τε καὶ ξίφος. Τούς γε σὺν Εὐστρατίῳ δεκάτῃ τρίτῃ ἔκτανεν ἄορ. Βιογραφία Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης μαρτύρησαν κατά το ... Περισσότερα

12 Δεκεμβρίου - Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός, επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου

12 Δεκεμβρίου - Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός, επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ὁ θαυματουργὸς κἂν τέθνηκε Σπυρίδων, Τοῦ θαυματουργεῖν οὐκ ἔληξεν εἰσέτι. Ἀμφὶ δωδεκάτην Σπυρίδων βίοτον λίπε τόνδε. Βιογραφία Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε το 270 μ.Χ. στο τώρα κατεχόμενο χωριό Άσσια (Άσκια) της Κύπρου... Περισσότερα

9 Δεκεμβρίου - Σύλληψη της Αγίας Άννης

9 Δεκεμβρίου - Σύλληψη της Αγίας Άννης

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Οὐχ ὥσπερ Εὔα καὶ σὺ τίκτεις ἐν λύπαις. Χαρὰν γὰρ Ἄννα ἔνδον κοιλίας φέρεις. Τῇ δ' ἐνάτῃ Μαρίην Θεομήτορα σύλλαβεν Ἄννα. Βιογραφία Για τη μητέρα της Θεοτόκου Άννα, δεν αναφέρουν τίποτα σχετικό τα Ευαγγέλια, ούτε ... Περισσότερα

8 Δεκεμβρίου - Όσιος Πατάπιος

8 Δεκεμβρίου - Όσιος Πατάπιος

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Φθαρτὸν λελοιπὼς Πατάπιε γῆς πὰτον, Πατεῖς, ὅπου πατοῦσι πραέων πόδες. Ὀγδοάτῃ Πατάπιε χλόης πέδον ἀμφεπάτησας. Βιογραφία Ο Όσιος Πατάπιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο και από μικρό παιδί είχε «πνεῦμα ἀγάπης καὶ σωφρονισμο... Περισσότερα

7 Δεκεμβρίου - Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων

7 Δεκεμβρίου - Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Τὸ φθαρτὸν Ἀμβρόσιος ἐκδὺς σαρκίον, Θείας μετέσχεν ἀμβροσίας ἀξίως. Ἑβδόμῃ Ἀμβρόσιος ποτὶ ἄμβροτον ἤλυθεν οὖδας. Βιογραφία Ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν διακεκριμένος Ρωμαίος πολίτης και γεννήθηκε το 340 μ.Χ. Σπούδασε ρητο... Περισσότερα

6 Δεκεμβρίου - Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

6 Δεκεμβρίου - Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ὁ Νικόλαος, πρέσβυς ὢν ἐν γῇ μέγας, Καὶ γῆς ἀποστὰς εἰς τὸ πρεσβεύειν ζέει. Ἕκτῃ Νικόλεώ γε φάνη βιότοιο τελευτή. Βιογραφία Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στα Πάταρα της Λυκίας, από γονείς ευσεβείς και ... Περισσότερα

5 Δεκεμβρίου - Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος

5 Δεκεμβρίου - Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος

από Θαρύπας Ηπείρου

Ψυχὴν ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ κολλῶν πάλαι, Ἔμπροσθεν αὐτοῦ νῦν παρίσταται Σάββας. Θεσπεσίοιο πόλου πέμπτῃ Σάββας ἐντὸς ἐσήχθη. Βιογραφία Ο Άγιος Σάββας καταγόταν από το χωριό Μουταλάσκη της Καππαδοκίας και ήταν γιος ευσεβώ... Περισσότερα

5 Δεκεμβρίου - Άγιος Διογένης

5 Δεκεμβρίου - Άγιος Διογένης

από Θαρύπας Ηπείρου

Χαίρων ὑπ' ἀνδρῶν ἐνδιδύσκεται πλάνων, Χιτῶνα Μάρτυς λάϊνον Διογένης. Βιογραφία Ο Άγιος Διογένης μαρτύρησε δια λιθοβολισμού. Περισσότερα

2 Δεκεμβρίου - Αγία Μυρώπη

2 Δεκεμβρίου - Αγία Μυρώπη

από Θαρύπας Ηπείρου

Ὄντως μύρον πέφηνε Χριστῷ Μυρόπη, Σῶμα προσδοῦσα διὰ τοῦτον βασάνοις. Βιογραφία Η Αγία Μυρώπη (ή Μερόπη) ήταν από τις πιο γενναίες γυναίκες, που μαρτύρησαν στα πρώτα χρόνια της χριστιανικής Εκκλησίας. Έζησε στα μέσα ... Περισσότερα

1 Δεκεμβρίου - Προφήτης Ναούμ

1 Δεκεμβρίου - Προφήτης Ναούμ

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ναούμ, τὸν Ἑλκεσαῖον ἐκπεπνευκότα, Ἕλκει πόθος με σμυρνίσαι σμύρνῃ λόγου. Πρώτη ἐκ βιότοιο Δεκεμβρίου ᾤχετο Ναούμ. Βιογραφία Ο Προφήτης Ναούμ είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες. Έζησε τον 5ο αιώνα... Περισσότερα

 30 Νοεμβρίου - Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος

30 Νοεμβρίου - Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀντίστροφον σταύρωσιν Ἀνδρέας φέρει, Φανεὶς ἀληθῶς οὐ σκιώδης ἀντίπους. Σταυρὸν κακκεφαλῆς τριακοστῇ Ἀνδρέας ἔτλη. Βιογραφία Ο Ανδρέας, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γ... Περισσότερα

26 Νοεμβρίου - Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας

26 Νοεμβρίου - Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀσκήσεως πέπτωκεν ὁ στερρὸς στῦλος. Στυλιανὸς γὰρ τὸν βίον καταστρέφει. Βιογραφία Ο Όσιος Στυλιανός ήταν γιος πλουσίων γονέων (που μάλλον γεννήθηκε στην Παφλαγονία, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, διότι εκεί φυλασσόταν ... Περισσότερα

25 Νοεμβρίου - Αγία Αικατερίνη

25 Νοεμβρίου - Αγία Αικατερίνη

από Θαρύπας Ηπείρου

Αἰκατερῖνα, καὶ σοφὴ καὶ παρθένος· Ἐκ δὲ ξίφους, καὶ Μάρτυς, ὦ καλὰ τρία! Εἰκάδι πέμπτῃ ἄορ κατέπεφνεν ῥήτορα Κούρην. Βιογραφία Η Αγία Αικατερίνη καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Αλεξάνδρειας, «θυγάτηρ βασιλίσκου... Περισσότερα

25 Νοεμβρίου - Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας

25 Νοεμβρίου - Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας

από Θαρύπας Ηπείρου

Εἰ καὶ πατάσσῃ Μερκούριε τῷ ξίφει, Καὶ νεκρὸν ἐχθρὸν σὺ πατάσσεις Κυρίου. Βιογραφία Ο Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας ήταν γενναίος στρατιωτικός, όχι μόνο του στρατού του αυτοκράτορα Δεκίου, που υπηρετούσε, αλλά κα... Περισσότερα

Περιεχόμενο

 
 
 

Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων & Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου

-

 

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων

Eπισκέπτες online

Έχουμε online 334 επισκέπτες και 2 μέλη.

 

 

 

Πιο Δημοφιλής

 

Το fanaripress ασχολείται με θέματα της τοπικής και Ελληνικής επικαιρότητας, με αξιοπρέπεια, με διεθνείς ειδήσεις,και φυσικά με χιούμορ και σάτιρα. 

Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να επικοινωνούν,να καταθέτουν την άποψη τους, και να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα.

Είμαστε εδώ, για να προσφέρουμε και να συμβάλουμε στην ενημέρωση, για ότι συμβαίνει στην περιοχή του Φαναρίου.

 Καταχωρούνται: Ημερίδες ,Πάρτυ, Πανηγύρια , Aγγελίες Άρθρα και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Τιμές Καυσίμων Καναλλάκι

Τιμές Καυσίμων Πάργα

ΦΙΛΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ