Greek
FanariPress Νέα : Δήμου Πάργας - Ζηρού - Πρέβεζας - Σουλίου - Άρτας - Ηγουμενίτσα
Είστε εδώ Αρχική » Εορτολόγιο » Σελίδα 8

Εορτολόγιο

print
24 Μαΐου -  Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης

24 Μαΐου - Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης

από Θαρύπας Ηπείρου

Θαυμαστὸν ᾤκει πρὶν Συμεὼν γῆς ὄρος, Πόλου δὲ πανθαύμαστον οἰκεῖ νῦν ὄρος. Εἰκάδι ἔνθα νόες Συμεὼν μόλεν ἀμφὶ τετάρτῃ. Βιογραφία Ο Όσιος Συμεών, έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστίνου Β' (574 μ.Χ.). Καταγόταν από ... Περισσότερα

23 Μαΐου - Όσιος Μιχαήλ επίσκοπος Συνάδων ο Ομολογητής

23 Μαΐου - Όσιος Μιχαήλ επίσκοπος Συνάδων ο Ομολογητής

από Θαρύπας Ηπείρου

Τῷ κυματώδει μικρὸν ἐμπρέψας βίῳ, Λύῃ Μιχαήλ, οἷα κούφη πομφόλυξ. Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ Μιχαὴλ ἀναδέδραμεν ἐκ γῆς. Βιογραφία Ο Όσιος Μιχαήλ, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Αρμένιου και καταγόταν από πλούσια ... Περισσότερα

21 Μαΐου - Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι

21 Μαΐου - Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι

από Θαρύπας Ηπείρου

Ὡς κοινὸν εἶχον γῆς Βασιλεῖς τὸ στέφος, Ἔχουσι κοινὸν καὶ τὸ τοῦ πόλου στέφος. Ξύνθανε μητέρι εἰκάδι πρώτῃ Κωνσταντῖνος. Βιογραφία Ως γενέτειρα πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται τόσο η Ταρσός της Κι... Περισσότερα

20 Μαΐου - Αγία Λυδία η Φιλιππησία

20 Μαΐου - Αγία Λυδία η Φιλιππησία

από Θαρύπας Ηπείρου

20 Μαΐου - Αγία Λυδία η Φιλιππησία Βιογραφία «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησαν ημίν» (Πράξ. 16,9), είναι η έκκληση του Μακεδόνα που βλέπει σε όραμα ο Απόστολος Παύλος ενώ βρίσκεται στην Τρωάδα. Τη φωνή αυτή τη θεωρε... Περισσότερα

19 Μαΐου - Άγιοι Πατρίκιος επίσκοπος Προύσας, Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύαινος

19 Μαΐου - Άγιοι Πατρίκιος επίσκοπος Προύσας, Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύαινος

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἐννεακαιδεκάτῃ τάμε Πατρίκιον ξίφος ὀξὺ. Βιογραφία Οι άριστες θεολογικές του γνώσεις, αλλά και η θερμή του πίστη, ανέδειξαν τον Πατρίκιο επίσκοπο Προύσσης. Η θέση αυτή για τον Πατρίκιο υπήρξε πνευματικό φρούριο γι... Περισσότερα

 18 Μαΐου - Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδιμος οι Μάρτυρες

18 Μαΐου - Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδιμος οι Μάρτυρες

από Θαρύπας Ηπείρου

Σεπτοὶ Ἀθληταί, ὑπὲρ σεπτῆς Τριάδος, Ὑπὲρ τὸ ζῆν εἵλοντο θανεῖν ἐμφρόνως. Ὀγδοάς, Ἀθλοφόρων ἐκ γαίης εἰς πόλιν ἤρθη. Βιογραφία Όλοι αυτοί οι Άγιοι μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου (249-251 μ.Χ.). Ο Πέτρο... Περισσότερα

17 Μαΐου - Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι

17 Μαΐου - Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Eις τον Aνδρόνικον. Ἔθνη διδάξας Ἀνδρόνικος μυρία, Πρὸς Χριστὸν ἦλθεν, ὃς καλεῖ πρὸς φῶς ἔθνη. Eις την Iουνίαν. Ἰουνία τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ, Ὃς πρῶτός ἐστιν εἰσιὼν Ἰουνίου. Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ θάν' Ἰουνίη Ἀνδρόνικός τε... Περισσότερα

14 Μαΐου - Άγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο

14 Μαΐου - Άγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἔσαινεν Ἰσίδωρον ἐλπὶς τοῦ στέφους, Καὶ πρὸς τομὴν ἤπειγεν, ἐξ ἧς τὸ στέφος. Ἐν δ' Ἰσίδωρον ἄορ δεκάτῃ τάμεν ἠδὲ τετάρτῃ Βιογραφία Ο Άγιος Ισίδωρος ήταν ναύτης του βασιλικού στόλου, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκ... Περισσότερα

13 Μαΐου - Αγία Γλυκερία

13 Μαΐου - Αγία Γλυκερία

από Θαρύπας Ηπείρου

Θηρὸς τὸ πικρὸν δῆγμα τῇ Γλυκερίᾳ Ὑπὲρ γλυκάζον ὡς ἀληθῶς ἦν μέλι. Ἐν τριτάτῃ δεκάτῃ δάκε καὶ κτάνε θὴρ Γλυκερίαν. Βιογραφία Η Αγία Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη το 2ον μ.Χ. αι., όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντων... Περισσότερα

12 Μαΐου - Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

12 Μαΐου - Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

από Θαρύπας Ηπείρου

Φανεὶς Ἐπιφάνιος ἐν Κύπρῳ μέγας, Κλέος παρ᾽ αὐτῇ καὶ θανὼν ἔχει μέγα. Τῇ δυσκαιδεκάτῃ Ἐπιφάνιον μόρος εἷλε. Βιογραφία Ο Άγιος Επιφάνιος γεννήθηκε από πάμπτωχη οικογένεια Ιουδαίων αγροτών, στο χωρίο Βησανδούκη (ή Βησα... Περισσότερα

11 Μαΐου - Άγιος Μώκιος ο Ιερομάρτυρας

11 Μαΐου - Άγιος Μώκιος ο Ιερομάρτυρας

από Θαρύπας Ηπείρου

Μωκώμενόν σε δεισιδαίμονα πλάνην, Οἱ δυσσεβεῖς κτείνουσι Μώκιε ξίφει. Μώκιος ἑνδεκάτῃ κεφαλὴν τμήθη ἀγαθόφρων. Βιογραφία Φως, μέσα στο ειδωλολατρικό σκοτάδι της Ρώμης, ήταν ο Ευφράτιος και η Ευσταθία (επί Διοκλητιανο... Περισσότερα

 10 Μαΐου - Άγιος Σίμων ο Απόστολος, ο Ζηλωτής

10 Μαΐου - Άγιος Σίμων ο Απόστολος, ο Ζηλωτής

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἔοικε Χριστὲ τοῦτό σοι Σίμων λέγειν. Ζηλῶν πάθος σόν, καρτερῶ Σταυροῦ πάθος. Ἐν ξύλῳ ἀμφετάθη Σίμων δεκάτῃ μεγάθυμος. Βιογραφία Ο Απόστολος Σίμων ήταν ένας από τους δώδεκα Μαθητές του Κυρίου και ήταν αδελφός του Ιούδ... Περισσότερα

 9 Μαΐου - Άγιος Χριστόφορος ο Μεγαλομάρτυρας

9 Μαΐου - Άγιος Χριστόφορος ο Μεγαλομάρτυρας

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Τὸν Χριστοφόρον οἶδά σε Χριστοφόρος, Χριστῷ τυθέντα τῷ Θεῷ διὰ ξίφους. Βιογραφία Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Χριστόφορος καταγόταν από ημιβάρβαρη φυλή και ονομαζόταν Ρεμπρόβος, που σημαίνει αδόκιμος, αποδοκιμασμένος, κολασμ... Περισσότερα

9 Μαΐου - Προφήτης Ησαΐας

9 Μαΐου - Προφήτης Ησαΐας

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ὃς ἄσπορον προεῖδεν υἱομητρίαν, Πρισθεὶς ἄναρχον εἶδεν υἱοπατρίαν. Ἡσαΐας δ' ὁρόων μέλλοντ' ἐνάτῃ χερὶ πρίσθη. Βιογραφία Ο Προφήτης Ησαΐας, υιός του Αμώς, γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα περί το 774 π.Χ. Υπήρξε ο πρ... Περισσότερα

6 Μαΐου - Ζωοδόχος Πηγή

6 Μαΐου - Ζωοδόχος Πηγή

από Θαρύπας Ηπείρου

Μάννα, Σιλωάμ, καὶ Στοὰν Σολομῶντος, Πηγὴν Κόρη σήν, ἐμφανῶς πᾶς τις βλέπει. Βιογραφία Με το όνομα Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα φέρεται ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντιν... Περισσότερα

5 Μαΐου - Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς

5 Μαΐου - Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ξίφει θανοῦσα καὶ βιώσασα ξένως, Εἰρηνικῶς τέθνηκας αὖθις, Εἰρήνη. Εἰρήνη τμηθεῖσα ἀνέγρετο καὶ θάνε πέμπτῃ. Βιογραφία Η Αγία Μεγαλομάρτυς Ειρήνη άθλησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. Ήταν θυγατέρα του Λικινίου, που ήταν βασ... Περισσότερα

27 Απριλίου - Μεγάλη Τετάρτη - Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω ( 4 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα)

27 Απριλίου - Μεγάλη Τετάρτη - Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω ( 4 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα)

από Θαρύπας Ηπείρου

Γυνή, βαλοῦσα σώματι Χριστοῦ μύρον, Τὴν Νικοδήμου προὔλαβε σμυρναλόην. Βιογραφία Κατά την Μεγάλη Τετάρτη επιτελούμε ανάμνηση του γεγονότος της αλείψεως του Κυρίου με μύρο από μια πόρνη γυναίκα. Επίσης φέρεται στη ... Περισσότερα

26 Απριλίου - Μεγάλη Τρίτη - Των Δέκα Παρθένων (5 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα)

26 Απριλίου - Μεγάλη Τρίτη - Των Δέκα Παρθένων (5 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα)

από Θαρύπας Ηπείρου

Τρίτη μεγίστη Παρθένους δέκα φέρει, Νίκην φερούσας ἀδεκάστου Δεσπότου. Βιογραφία Κατά την Μεγάλη Τρίτη επιτελούμε ανάμνηση της περί των δέκα παρθένων γνωστής παραβολής του Κυρίου. Η Εκκλησία μας καλεί να είμεθα έτοιμ... Περισσότερα

25 Απριλίου - Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής

25 Απριλίου - Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής

από Θαρύπας Ηπείρου

Σύροντες εἰς γὴν Μᾶρκον οἱ μιαιφόνοι, Πρὸς οὐρανοὺς πέμποντες αὐτὸν ἠγνόουν. Εἰκάδι πέμπτῃ Μᾶρκον ἑνὶ χθονὶ ἄφρονες εἷλκον. Βιογραφία Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος ήταν ανεψιός του Αποστόλου Βαρνάβα και η μητέρ... Περισσότερα

25 Απριλίου - Μεγάλη Δευτέρα - Ιωσήφ του Παγκάλου (6 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα)

25 Απριλίου - Μεγάλη Δευτέρα - Ιωσήφ του Παγκάλου (6 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα)

από Θαρύπας Ηπείρου

Eἰς τὸν Πάγκαλον Ἰωσὴφ Σώφρων Ἰωσήφ, δίκαιος κράτωρ ὤφθη, Καὶ σιτοδότης, ὧ καλῶν θημωνία! Ἕτεροι, εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν Συκῆν Τὴν Συναγωγήν, συκῆν Χριστός, Ἑβραίων, Καρπῶν ἄμοιρον πνευματικῶν εἰκάζων, Ἀρᾷ ξηραίνει, ἧς ... Περισσότερα

Περιεχόμενο

 
 
 

Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων & Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου

Με υποστήριξη του

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων

 

Eπισκέπτες online

Έχουμε online 262 επισκέπτες και 0 μέλη.

 

 

Πιο Δημοφιλής

Το fanaripress ασχολείται με θέματα της τοπικής και Ελληνικής επικαιρότητας, με αξιοπρέπεια, με διεθνείς ειδήσεις,και φυσικά με χιούμορ και σάτιρα. 

Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να επικοινωνούν,να καταθέτουν την άποψη τους, και να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα.

Είμαστε εδώ, για να προσφέρουμε και να συμβάλουμε στην ενημέρωση, για ότι συμβαίνει στην περιοχή του Φαναρίου.

 Καταχωρούνται: Ημερίδες ,Πάρτυ, Πανηγύρια , Aγγελίες Άρθρα και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Τιμές Καυσίμων Καναλλάκι

Τιμές Καυσίμων Πάργα

ΦΙΛΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ