Greek
FanariPress Νέα : Δήμου Πάργας - Ζηρού - Πρέβεζας - Σουλίου - Άρτας - Ηγουμενίτσα
Είστε εδώ Αρχική » Εορτολόγιο » Σελίδα 5

Εορτολόγιο

print
24 Οκτωβρίου - Αγία Σεβαστιανή

24 Οκτωβρίου - Αγία Σεβαστιανή

από Θαρύπας Ηπείρου

Σεβαστιανὴ τῇ τομῇ βλύζει γάλα, Οὐχ αἷμα καὶ σάρξ ὥς περ οὖσα πρὸς ξίφος. Η Αγία Σεβαστιανή καταγόταν από την πόλη Σεβαστή της Φρυγίας και διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη από τον απόστολο Παύλο, και πήρε τη θερμότητα κ... Περισσότερα

22 Οκτωβρίου - Όσιος Αβέρκιος ο Ισαπόστολος και θαυματουργός επίσκοπος Ιεράπολης

22 Οκτωβρίου - Όσιος Αβέρκιος ο Ισαπόστολος και θαυματουργός επίσκοπος Ιεράπολης

από Θαρύπας Ηπείρου

Δοὺς Ἀβέρκιος χοῦν χοῒ θνητῶν νόμῳ, Θεὸς Θεῷ πρόσεισι, τῷ φύσει,θέσει. Εἰκάδι δευτερίῃ Ἀβέρκιος ᾤχετο γαίης. Ο Όσιος Αβέρκιος έζησε στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. Η άμεπτη ζωή του και η καρποφορία της διδασκαλίας του, πα... Περισσότερα

21 Οκτωβρίου - Ζήσας ο Φιλόθεος ως Θεώ φίλον, Ζωήν άληκτον εύρε συν Θεού φίλοις.

21 Οκτωβρίου - Ζήσας ο Φιλόθεος ως Θεώ φίλον, Ζωήν άληκτον εύρε συν Θεού φίλοις.

από Θαρύπας Ηπείρου

Ζήσας ο Φιλόθεος ως Θεώ φίλον, Ζωήν άληκτον εύρε συν Θεού φίλοις. Ο Όσιος Φιλόθεος γεννήθηκε το 1526 μ.Χ. στη Χρυσούπολη της Μακεδονίας (κοντά στην Καβάλα). Οι γονείς του ήταν από κάποια επαρχία Ασιανών της Μικράς ... Περισσότερα

21 Οκτωβρίου - Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας

21 Οκτωβρίου - Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἐν δάκρυσι πρὶν καὶ πόνοις σπείρας κάτω, Ἱλαρίων θέριζε νῦν χαίρων ἄνω. Ὕστατα Ἱλαρίων κοιμήσατο εἰκάδι πρώτῃ. Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας γεννήθηκε το 333 μ.Χ., στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κωμόπολη στην οποία ... Περισσότερα

20 Οκτωβρίου - Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

20 Οκτωβρίου - Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ὁ πάντα λαμπρὸς Ἀρτέμιος ἐν βίῳ, Τμηθεὶς ἀπῆλθεν εἰς ὑπέρτατον κλέος. Εἰκάδι Ἀρτέμιος πυκινόφρων αὐχένα τμήθη. Ο Άγιος Αρτέμιος ήταν διακεκριμένος πολιτικός του Βυζαντίου και ευσεβέστατος χριστιανός. Ο Μέγας Κωνσταντί... Περισσότερα

19 Οκτωβρίου - Προφήτης Ιωήλ

19 Οκτωβρίου - Προφήτης Ιωήλ

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ὁ γῆς Ἰωὴλ ἐκτραγῳδήσας πάθη, Μετῆλθεν ἐκ γῆς εἰς τόπον κρείττω πάθους. Ἐννεακαιδεκάτῃ μόρος ἀμφ' ἐκάλυψεν Ἰωήλ. Ο Προφήτης Ιωήλ είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες. Ήταν γιος του Βαθουήλ, από τ... Περισσότερα

15 Οκτωβρίου - Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας

15 Οκτωβρίου - Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας

Τελευταία ενημέρωση από Pink Floyd

Ἄρτου στερήσει Λουκιανὸς ἀντέχει, Τοῦ ζῶντος ἄρτου μὴ στερηθῆναι θέλων. Λιμῷ Λουκιανὸς δεκάτῃ θάνεν ἠδέ τε Πέμπτῃ. Ο Άγιος Λουκιανός καταγόταν από τα Σαμόσατα της Συρίας και ήταν γόνος ευσεβούς οικογενείας. Έλαβε τ... Περισσότερα

14 Οκτωβρίου - Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος

14 Οκτωβρίου - Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος

από Θαρύπας Ηπείρου

Τὸν Ναζάριον καὶ συνάθλους τρεῖς ἅμα, Θεῷ προσῆξε Ναζαρηνῷ τὸ ξίφος. Σὺν τρισὶ Ναζάριος τμήθη δεκάτῃ γε τετάρτῃ. Οι γονείς του Ναζαρίου (Αφρικανός και Περπετούα) λέγεται ότι υπήρξαν μαθητές του Αποστόλου Πέτρου, ο όπ... Περισσότερα

13 Οκτωβρίου - Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη

13 Οκτωβρίου - Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Eις τον Kάρπον και Πάπυλον. Κάρπῳ, Παπύλῳ, τοῖς Θεοῦ καρποῖς δύο, Πᾶς πυλεὼν τμηθεῖσιν ἠνοίγη πόλου. Eις τον Aγαθόδωρον. Ἀγαθόδωρον δωρεῶν πληθὺς μένει, Πρὸς πληθὺν ἀθλήσαντα δεινῶν μαστίγων. Eις την Aγαθονίκην. Οὐκ... Περισσότερα

10 Οκτωβρίου - Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

10 Οκτωβρίου - Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Καὶ προφθάσασα τὴν τομὴν Εὐλαμπία. Εὐλαμπίῳ τμηθέντι κοινωνεῖ στέφους. Τμήθησαν δεκάτῃ Εὐλάμπιος ἠδὲ ἀδελφή. Τα αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (296 μ.Χ.). Ο διωγμός κατ... Περισσότερα

10 Οκτωβρίου - Όσιοι Θεόφιλος ο Ομολογητής και Λογγίνος ο Στυλίτης

10 Οκτωβρίου - Όσιοι Θεόφιλος ο Ομολογητής και Λογγίνος ο Στυλίτης

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Τὴν κλῆσιν ἔργοις Θεόφιλος δεικνύων, Θεανδρικῆς ἤθλησεν εἰκόνος χάριν. Ο Άγιος Θεόφιλος ο ομολογητής καταγόταν από ένα χωριό κοντά στην Τιβεριούπολη. Ανατράφηκε με τις σωστές αρχές της πίστεως. Σε νεαρή ηλικία επισ... Περισσότερα

8 Οκτωβρίου - Οσία Πελαγία

8 Οκτωβρίου - Οσία Πελαγία

από Θαρύπας Ηπείρου

Αἴσχους πλυθεῖσα καὶ λιποῦσα τὸν σάλον, Πρὸς ὅρμον ἥκεις οὐρανοῦ Πελαγία. Ὀγδοάτῃ ὑπάλυξε βίου πέλαγος Πελαγία. Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και ανήκε στην τάξη των ελαφρών γυναικών. Ήταν πόρνη. Η ζωή της ήταν... Περισσότερα

7 Οκτωβρίου - Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

7 Οκτωβρίου - Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

από Θαρύπας Ηπείρου

Χαλκᾶ σὰ νεῦρα, Βάκχε, πρὸς νεύρων βίαν, Καὶ πρὸς ξίφος, Σέργιε, πῦρ σὴ καρδία. Σέργιον ἑβδομάτῃ ξίφος ἔκτανε, νεῦρα δὲ Βάκχον. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορα Μαξιμιαν... Περισσότερα

6 Οκτωβρίου - Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

6 Οκτωβρίου - Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

από Θαρύπας Ηπείρου

Ὁ χεῖρα πλευρᾷ σῇ βαλεῖν ζητῶν πάλαι, Πλευρὰν ὑπὲρ σοῦ νύττεται Θωμᾶς Λόγε. Δούρασιν οὐτάσθη Θωμᾶς μακροῖσιν ἐν ἕκτῃ. Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων.... Περισσότερα

5 Οκτωβρίου - Ἁγία Χαριτίνη

5 Οκτωβρίου - Ἁγία Χαριτίνη

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Μαρτυρίου αἵμασι πεφοινιγμένη, οὐρανίοις κάλλεσι, καθωραΐσθης εὐπρεπῶς, ὦ Χαριτίνη κραυγάζουσα· Σὺ τῶν Μαρτύρων Χριστὲ ἀγαλλίαμα. Ἔζησε στὰ χρόνια του Διοκλητιανοῦ (284 – 305). Ἦταν χριστιανὴ καὶ δούλη ἑνὸς πλουσίο... Περισσότερα

30 Σεπτεμβρίου - Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας

30 Σεπτεμβρίου - Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας

από Θαρύπας Ηπείρου

Εἰδὼς τό, Γρηγορεῖτε, τοῦ Θεοῦ Λόγου, Θεοῦ καλοῦντος, γρηγορῶν ὤφθης Πάτερ, Ἀρμενίης μεγάλης θάνε Γρηγόριος τριακοστή. Βιογραφία Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενία... Περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου - Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

29 Σεπτεμβρίου - Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Σκίλλης ἀμύνῃ Κυριακὲ πικρίᾳ, Γεῦσιν γλυκεῖαν, ᾗ θανεῖν κατεκρίθης. Σκιλλοβόρος δ' ἐννάτῃ μύσεν εἰκάδι Κυριακός. Βιογραφία Ο Όσιος Κυριακός ήταν άνθρωπος που καλλιεργούσε «ὑπομονήν, πραότητα» (Α' προς Τιμόθεον, σ... Περισσότερα

28 Σεπτεμβρίου - Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

28 Σεπτεμβρίου - Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

από Θαρύπας Ηπείρου

Τῆς γῆς πατήσας τάς τρυφὰς ὁ Χαρίτων, Κατατρυφᾷ νῦν οὐρανοῦ τῶν χαρίτων. Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Χαρίτων θάνε γήραϊ μακρῷ. Βιογραφία Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής καταγόταν από το Ικόνιο και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυ... Περισσότερα

23 Σεπτεμβρίου - Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και Βαπτιστής (Σύλληψη)

23 Σεπτεμβρίου - Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και Βαπτιστής (Σύλληψη)

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀνδρὶ Προφήτῃ χρησμὸς ἐξ Ἀρχαγγέλου, Τεκεῖν προφήτην, καὶ Προφήτου τι πλέον. Εἰκάδῃ τῇ τριτάτῃ γαστὴρ λαβὲ Πρόδρομον εἴσω. Βιογραφία Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ησαΐας για τον Πρόδρομο του Κυρίου, Ιωάννη: «Φωνὴ βοῶντο... Περισσότερα

22 Σεπτεμβρίου - Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

22 Σεπτεμβρίου - Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

από Θαρύπας Ηπείρου

Φωκᾶ, τὸ λουτρὸν σμήγματος παντὸς δέχου. Λουτρὸν γὰρ ἦν ἀγῶνος, οὐ καθαρσίου. Εἰκάδι δευτερίῃ λουτρὸν πέφνεν ἔνδοθι Φωκᾶν. Βιογραφία Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφυλος (ν... Περισσότερα

Περιεχόμενο

 
 
 

Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων & Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου

Με υποστήριξη του

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων

 

Eπισκέπτες online

Έχουμε online 217 επισκέπτες και 1 μέλος.

 

 

Πιο Δημοφιλής

 

Το fanaripress ασχολείται με θέματα της τοπικής και Ελληνικής επικαιρότητας, με αξιοπρέπεια, με διεθνείς ειδήσεις,και φυσικά με χιούμορ και σάτιρα. 

Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να επικοινωνούν,να καταθέτουν την άποψη τους, και να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα.

Είμαστε εδώ, για να προσφέρουμε και να συμβάλουμε στην ενημέρωση, για ότι συμβαίνει στην περιοχή του Φαναρίου.

 Καταχωρούνται: Ημερίδες ,Πάρτυ, Πανηγύρια , Aγγελίες Άρθρα και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Τιμές Καυσίμων Καναλλάκι

Τιμές Καυσίμων Πάργα

ΦΙΛΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ