Greek
FanariPress Νέα : Δήμου Πάργας - Ζηρού - Πρέβεζας - Σουλίου - Άρτας - Ηγουμενίτσα
Είστε εδώ Αρχική » Εορτολόγιο » Σελίδα 4

Εορτολόγιο

print
1 Δεκεμβρίου - Προφήτης Ναούμ

1 Δεκεμβρίου - Προφήτης Ναούμ

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ναούμ, τὸν Ἑλκεσαῖον ἐκπεπνευκότα, Ἕλκει πόθος με σμυρνίσαι σμύρνῃ λόγου. Πρώτη ἐκ βιότοιο Δεκεμβρίου ᾤχετο Ναούμ. Βιογραφία Ο Προφήτης Ναούμ είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες. Έζησε τον 5ο αιώνα... Περισσότερα

 30 Νοεμβρίου - Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος

30 Νοεμβρίου - Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀντίστροφον σταύρωσιν Ἀνδρέας φέρει, Φανεὶς ἀληθῶς οὐ σκιώδης ἀντίπους. Σταυρὸν κακκεφαλῆς τριακοστῇ Ἀνδρέας ἔτλη. Βιογραφία Ο Ανδρέας, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γ... Περισσότερα

26 Νοεμβρίου - Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας

26 Νοεμβρίου - Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀσκήσεως πέπτωκεν ὁ στερρὸς στῦλος. Στυλιανὸς γὰρ τὸν βίον καταστρέφει. Βιογραφία Ο Όσιος Στυλιανός ήταν γιος πλουσίων γονέων (που μάλλον γεννήθηκε στην Παφλαγονία, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, διότι εκεί φυλασσόταν ... Περισσότερα

25 Νοεμβρίου - Αγία Αικατερίνη

25 Νοεμβρίου - Αγία Αικατερίνη

από Θαρύπας Ηπείρου

Αἰκατερῖνα, καὶ σοφὴ καὶ παρθένος· Ἐκ δὲ ξίφους, καὶ Μάρτυς, ὦ καλὰ τρία! Εἰκάδι πέμπτῃ ἄορ κατέπεφνεν ῥήτορα Κούρην. Βιογραφία Η Αγία Αικατερίνη καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Αλεξάνδρειας, «θυγάτηρ βασιλίσκου... Περισσότερα

25 Νοεμβρίου - Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας

25 Νοεμβρίου - Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας

από Θαρύπας Ηπείρου

Εἰ καὶ πατάσσῃ Μερκούριε τῷ ξίφει, Καὶ νεκρὸν ἐχθρὸν σὺ πατάσσεις Κυρίου. Βιογραφία Ο Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας ήταν γενναίος στρατιωτικός, όχι μόνο του στρατού του αυτοκράτορα Δεκίου, που υπηρετούσε, αλλά κα... Περισσότερα

24 Νοεμβρίου - Άγιος Κλήμης Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Ρώμης

24 Νοεμβρίου - Άγιος Κλήμης Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Ρώμης

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Βληθεὶς ὁ Κλήμης εἰς βυθὸν σὺν ἀγκύρᾳ, Πρὸς Χριστὸν ἥκει, ἄγκυραν τὴν ἐσχάτην. Βιογραφία Ο Άγιος Κλήμης ήταν Ρωμαίος αριστοκράτης από βασιλικό γένος, γιος του Φαύστου και της Ματθιδίας. Ο Κλήμης σπούδασε όλες τις επι... Περισσότερα

23 Νοεμβρίου - Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

23 Νοεμβρίου - Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

από Θαρύπας Ηπείρου

Σταλεὶς Ἀμφιλόχιε νεκρῶν ἀμφίοις, Λόχους σκεδάζεις καὶ νεκρὸς νοουμένους. Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ θάνατος λάβεν Ἀμφιλόχιον. Βιογραφία Ο Άγιος Αμφιλόχιος ήταν Καππαδόκης, σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου (βλέπε 1 Ιανουα... Περισσότερα

22 Νοεμβρίου - Άγιοι Φιλήμων ο Απόστολος, Άρχιππος, Ονήσιμος και Απφία

22 Νοεμβρίου - Άγιοι Φιλήμων ο Απόστολος, Άρχιππος, Ονήσιμος και Απφία

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Χριστοῦ καλοῦντος, ὤφθητε δρόμῳ ξένῳ, Χριστοῦ μαθηταί, δραμόντες πρὸς τὴν κλῆσιν. Εἰκάδι δευτερίῃ, Φιλήμονα ἔνθεν ἄειραν. Βιογραφία Οι Άγιοι Φιλήμων, Άρχιππος, Ονήσιμος και Απφία ήταν μαθητές του Αποστόλου Παύλου (πε... Περισσότερα

21 Νοεμβρίου - Εισόδια της Θεοτόκου

21 Νοεμβρίου - Εισόδια της Θεοτόκου

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἔνδον τρέφει σε Γαβριὴλ ναοῦ, Κόρη, Ἥξει δὲ μικρὸν καὶ τὸ Χαῖρέ σοι λέξων. Βῆ ἱερὸν Μαρίη τέμενος παρὰ εἰκάδι πρώτῃ. Βιογραφία Η ευσεβής Άννα σύζυγος του Ιωακείμ, πέρασε τη ζωή της χωρίς να μπορέσει να τεκνοποιήσει, ... Περισσότερα

18 Νοεμβρίου - Άγιος Πλάτωνας

18 Νοεμβρίου - Άγιος Πλάτωνας

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Μικροῦ λαθὼν παρῆλθεν ἡμᾶς ὁ Πλάτων, Πλάτων ἐκεῖνος, ὃν πλατὺ κτείνει ξίφος. Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ τε Πλάτωνα ἄορ κατέπεφνεν. Βιογραφία Ο Άγιος Πλάτωνας έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγότανε από την Άγκυρα της Γαλατί... Περισσότερα

17 Νοεμβρίου - Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας ο Θαυματουργός

17 Νοεμβρίου - Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας ο Θαυματουργός

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ὁ Γρηγόριος, θαυματουργῶν καὶ πάλαι, Θεῷ παραστάς, θαυματουργεῖ τι πλέον. Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ τε μέγας θάνε θαυματουργος. Βιογραφία Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε περίπου το 210 με 215 μ.Χ. Αρχικά ονομαζόταν Θεόδωρος και οι... Περισσότερα

16 Νοεμβρίου - Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής

16 Νοεμβρίου - Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

«Σῴζεις, Ἰησοῦ καὶ τελώνας· σοὶ χάρις». Οὕτω βοᾷ Ματθαῖος ἐκ πυρὸς μέσου. Ἀκάματον Ματθαῖον πῦρ δεκάτῃ κτάνεν ἕκτῃ. Βιογραφία Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ονομαζ... Περισσότερα

14 Νοεμβρίου - Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος

14 Νοεμβρίου - Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀρθεὶς Φίλιππος ἐκ ποδῶν ἐπὶ ξύλου, Τὰ τῶν ποδῶν σοι νίπτρα Σῶτερ ἐκτίνει. Ἤρθης κἀκκεφαλῆς δεκάτῃ Φίλιππε τετάρτῃ. Βιογραφία Ο Άγιος Φίλιππος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Καταγότ... Περισσότερα

11 Νοεμβρίου - Άγιος Μηνάς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ο Μεγαλομάρτυρας

11 Νοεμβρίου - Άγιος Μηνάς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ο Μεγαλομάρτυρας

από Θαρύπας Ηπείρου

Αἴγυπτος ὄντως, εἰ τέκοι, τίκτει μέγα. Τμηθεὶς ἀληθὲς τοῦτο Μηνᾶς δεικνύει. Μηνᾶς ἑνδεκάτῃ ἔτλη ξίφος γηθόσυνος κῆρ. Βιογραφία Ο Άγιος Μηνάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μ.Χ. από γονείς ειδωλ... Περισσότερα

10 Νοεμβρίου - Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης

10 Νοεμβρίου - Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Αρσενίου βρίσκονται στη Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Βιογραφία Ο Οσιότατος Αρσένιος ο Καππαδόκης γεννήθηκε γύρω στα 1840 μ.Χ. στα Φάρασα ή Βαρασιό, στο Κεφαλοχώρι τ... Περισσότερα

10 Νοεμβρίου - Άγιος Ορέστης

10 Νοεμβρίου - Άγιος Ορέστης

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Ἀθλητικῶν, Ὀρέστα, σῶν ἱππασμάτων, Νικητικὰ βραβεῖα πολλὰ προσδόκα. Βιογραφία Ο Άγιος Ορέστης καταγόταν από τα Τύανα της Καππαδοκίας και ορισμένες αγιολογικές πηγές αναφέρουν ότι ήταν γιατρός. Την περίοδο του Διοκλητ... Περισσότερα

9 Νοεμβρίου - Άγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αιγύπτου

9 Νοεμβρίου - Άγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αιγύπτου

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

H ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου Γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου του 1846 μ.Χ. στη Σηλυβρία της Θράκης από τον Δήμο και τη Βασιλική Κεφάλα και ήταν το πέμπτο από τα έξι παιδιά τους. Το κοσμικό το... Περισσότερα

 8 Νοεμβρίου - Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων

8 Νοεμβρίου - Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Εἰς τὴν Σύναξιν τῶν ἐννέα Ταγμάτων, Σεραφίμ, Χερουβίμ, Θρόνων, Κυριοτήτων, Ἐξουσιῶν, Ἀρχῶν, Δυνάμεων, Ἀρχαγγέλων καὶ Ἀγγέλων. Ἐπάξιόν τι Ταγμάτων τῶν ἐννέα Τὶς ἂν γόνος φθέγξαιτο μηνῶν ἐννέα; Βιογραφία Κατά την Άγια ... Περισσότερα

4 Νοεμβρίου - Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

4 Νοεμβρίου - Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Τὸν Ἰωαννίκιον ἐκ γῆς λαμβάνει Ὁ τῷ λόγῳ γῆν τοῦ Θεοῦ πήξας Λόγος. Σῆμά σοι ἔν γε τετάρτῃ Ἰωαννίκιε χεῦσαν. Ο Όσιος Ιωαννίκιος γεννήθηκε στη Βιθυνία το 740 μ.Χ. Τον πατέρα του έλεγαν Μυριτρίκη και τη μητέρα του Αναστα... Περισσότερα

3 Νοεμβρίου - Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου και Ανάμνηση εγκαινίων του Ναού του στη Λύδδα της Ιόππης

3 Νοεμβρίου - Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου και Ανάμνηση εγκαινίων του Ναού του στη Λύδδα της Ιόππης

από Θαρύπας Ηπείρου

Ναοῦ τὰ ἐγκαίνια, Μάρτυς καὶ θέσιν, Τῶν λειψάνων σου νῦν γεραίρει ἡ κτίσις. Βιογραφία Μετά την κατάπαυση των διωγμών και την επικράτηση του χριστιανισμού σ' όλο το Ρωμαϊκό κράτος, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι χριστια... Περισσότερα

Περιεχόμενο

 
 
 

Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων & Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου

Με υποστήριξη του

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων

 

Eπισκέπτες online

Έχουμε online 230 επισκέπτες και 1 μέλος.

 

 

Πιο Δημοφιλής

 

Το fanaripress ασχολείται με θέματα της τοπικής και Ελληνικής επικαιρότητας, με αξιοπρέπεια, με διεθνείς ειδήσεις,και φυσικά με χιούμορ και σάτιρα. 

Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να επικοινωνούν,να καταθέτουν την άποψη τους, και να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα.

Είμαστε εδώ, για να προσφέρουμε και να συμβάλουμε στην ενημέρωση, για ότι συμβαίνει στην περιοχή του Φαναρίου.

 Καταχωρούνται: Ημερίδες ,Πάρτυ, Πανηγύρια , Aγγελίες Άρθρα και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Τιμές Καυσίμων Καναλλάκι

Τιμές Καυσίμων Πάργα

ΦΙΛΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ