Greek
FanariPress Νέα : Δήμου Πάργας - Ζηρού - Πρέβεζας - Σουλίου - Άρτας - Ηγουμενίτσα
Είστε εδώ Αρχική » Εορτολόγιο » Σελίδα 3

Εορτολόγιο

print
 8 Φεβρουαρίου - Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

8 Φεβρουαρίου - Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

από Θαρύπας Ηπείρου

Ὢν Θεόδωρος ἀξίαν Στρατηλάτης, Ὑπῆρξε τμηθεὶς τοῦ Θεοῦ Στρατηλάτης. Ὄμβριμον ὀγδοάτῃ Θεοδώρου αὐχένα κόψαν. Βιογραφία O Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης καταγόταν από τα Ευχάϊτα της Γαλατίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια... Περισσότερα

6 Φεβρουαρίου: Εορτή του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου

6 Φεβρουαρίου: Εορτή του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

6 Φεβρουαρίου: Εορτή του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας γεννήθηκε ή το 810 μ.Χ. ή το 820 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβή και πλούσια οικογένεια, που αγωνίστηκε για την τιμή και προσκύνηση των Ιε... Περισσότερα

3 Φεβρουαρίου - Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος και Άννα η Προφήτιδα

3 Φεβρουαρίου - Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος και Άννα η Προφήτιδα

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Eις τον Συμεών. Ἤγγειλε νεκροῖς Πρέσβυς, ὡς Θεὸς Λόγος, Ἄνθρωπος ὀφθείς, μέχρι καὶ τούτων φθάσει. Eις την Άνναν. Οὐ γὰρ ἀπῆρεν ἡ Φανουὴλ θυγάτηρ, Ἕως ἐπ' αὐτῆς τὸν Θεὸν εἶδε βρέφος. Τῇ τριτάτῃ δεσμοῖο βίαιο λύθη... Περισσότερα

1 Φεβρουαρίου - Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας

1 Φεβρουαρίου - Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας

από Θαρύπας Ηπείρου

Σὺ δὲ Τρύφων τὶ; τὸ ξίφος θνῄσκω φθάσας. Καιρὸς δὲ τίς σου τοῦ τέλους; Νουμηνία. Ἐν Φεβρουαρίοιο Τρύφων πρὸ τομῆς θάνε πρώτῃ. Βιογραφία O Άγιος Τρύφων καταγόταν από τη Λάμψακο της Φρυγίας και έζησε στα χρόνια των αυτ... Περισσότερα

31 Ιανουαρίου - Άγιοι Κύρος και Ιωάννης οι Ανάργυροι και η Αγία Αθανασία με τις τρεις θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία

31 Ιανουαρίου - Άγιοι Κύρος και Ιωάννης οι Ανάργυροι και η Αγία Αθανασία με τις τρεις θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Εις τον Κύρον και Ιωάννην Κύρῳ συναθλῶν Ἰωάννης πρὸς ξίφος, Συνθαυματουργεῖ καὶ μετὰ ξίφος Κύρῳ. Εις την Αθανασίαν, Θεοδότην, Θεοκτίστηω και Ευδοξίαν Μήτηρ ἀρίστη, καὶ τριὰς θυγατέρων, Πόθῳ Πατρὸς θνῄσκουσι τοῦ πάντω... Περισσότερα

28 Ιανουαρίου - Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

28 Ιανουαρίου - Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἤκουσε γλῶτταν ψαλμικῶς, ἣν οὐκ ἔγνω, Ἐφραίμ, ἄνω καλοῦσαν, ὁ γλῶσσαν Σῦρος. Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Νόες Ἐφραὶμ θυμὸν ἀπηῦρον. Βιογραφία Ο Όσιος Εφραίμ καταγόταν από την Ανατολή και γεννήθηκε στην πόλη Νίσιβη της Μεσοποταμία... Περισσότερα

 27 Ιανουαρίου - Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

27 Ιανουαρίου - Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Νεκρὸς καθίζῃ, ὦ Ἰωάννη, θρόνῳ, Ἀλλ᾿ ἐν Θεῷ ζῶν, πᾶσιν Εἰρήνη, λέγεις. Ἄπνουν ἑβδομάτῃ κόμισαν δέμας εἰκάδι χρυσοῦν. Βιογραφία Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ. κατά... Περισσότερα

26 Ιανουαρίου - Όσιος Ξενοφών μετά της συμβίου του Μαρίας και των τέκνων Αρκαδίου και Ιωάννη

26 Ιανουαρίου - Όσιος Ξενοφών μετά της συμβίου του Μαρίας και των τέκνων Αρκαδίου και Ιωάννη

από Θαρύπας Ηπείρου

Καὶ γῆν λιπόντας, τοὺς περὶ Ξενοφῶντα, Ἁβρᾷ ξενίζω τοῦ λόγου πανδαισίᾳ. Παισὶν ἅμ' ἠδ' ἀλόχῳ Ξενοφῶν θάνεν εἰκάδι ἕκτῃ. Βιογραφία Ο Όσιος Ξενοφών κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους των αυτοκρα... Περισσότερα

25 Ιανουαρίου - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

25 Ιανουαρίου - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

από Θαρύπας Ηπείρου

Θεοῦ γινώσκειν ὀρθοδόξως οὐσίαν, Χριστιανοῖς λεγάτον ἐκ Γρηγορίου. Εἰκάδι Γρηγόριος Θεορρήμων ἔκθανε πέμπτῃ. Βιογραφία Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 μ.Χ. στην Αριανζό, κωμόπολη της Καππαδοκίας, από το... Περισσότερα

20 Ιανουαρίου - Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

20 Ιανουαρίου - Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

από Θαρύπας Ηπείρου

Τὶ κοινὸν Εὐθύμιε σοὶ καὶ τῷ βίῳ; Πρὸς Ἀγγέλους ἄπαιρε τοὺς ξένους βίου Λῆξε βίου Εὐθύμιος εἰκάδι ἠϋγένειος. Βιογραφία Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας το έτος 377 μ.Χ. κατά τους χρόνους τ... Περισσότερα

20 Ιανουαρίου - Άγιος Ζαχαρίας ο Νεομάρτυρας εξ Άρτης

20 Ιανουαρίου - Άγιος Ζαχαρίας ο Νεομάρτυρας εξ Άρτης

από Θαρύπας Ηπείρου

Σκελών πλατυσμώ εν πλάτει οικείς πόλου, Ω Ζαχαρία, και βραβείον λαμβάνεις. Βιογραφία Ο Νεομάρτυς Ζαχαρίας καταγόταν από τα μέρη της Άρτας. Σε μικρή ηλικία εξισλαμίσθηκε και ήρθε στις Παλαιές Πάτρες όπου εξασκούσε την... Περισσότερα

19 Ιανουαρίου - Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας

19 Ιανουαρίου - Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας

από Θαρύπας Ηπείρου

Σοφίας τας χάριτας, καρποφορήσας πιστώς, ποιμήν ιερώτατος, της Εκκλησίας Χριστού, εδείχθης Αρσένιε, όθεν εν τη Κέρκυρα, ευκλεώς διαπρέψας, ίθυνας τον λαόν σου, προς νομάς αληθείας. Και νυν ταις σαις ικεσίαις, σώζε του... Περισσότερα

19 Ιανουαρίου - Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός

19 Ιανουαρίου - Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός

από Θαρύπας Ηπείρου

Κρατεί μεν Άτλας μυθικώς ώμοις πόλον, Κρατεί δ’ αληθώς Μάρκος Oρθοδοξίαν. Βιογραφία Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός γεννήθηκε το 1392 μ.Χ. από ευσεβείς και πιστούς γονείς, τον αρχιδικαστή, σακελλίων και διάκονο της Μεγάλη... Περισσότερα

17 Ιανουαρίου - Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων

17 Ιανουαρίου - Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Εὐκλεῶς ἀγάλλεται μεγαλαυχοῦσα, τῇ σεπτῇ ἀθλήσει σου, δι’ ἧς ἡ πόλις θησαυρόν, Ἰωαννίνω ἐκτήσατο, τῶν ἱερῶν σου Λειψάνων Γεώργιε. Bιογραφία Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε το 1808 μ.Χ. στο χωριό Τζούρχλι (ή Τζούραλη) της ... Περισσότερα

17 Ιανουαρίου - Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

17 Ιανουαρίου - Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἔχει τι μεῖζον οὐρανὸς καὶ τῶν Νόων, Ἔξαρχον Ἀντώνιον Ἀσκητῶν ἔχων. Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Ἀντώνιον ἔνθεν ἄειραν. Βιογραφία Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μ.Χ. στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρετους γονείς, τους οπ... Περισσότερα

16 Ιανουαρίου - Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου

16 Ιανουαρίου - Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου

Τελευταία ενημέρωση από Θαρύπας Ηπείρου

Σὴν προσκυνοῦντα Πέτρε σειρὰν τιμίαν, Σειρὰς μακρᾶς λῦσόν με τῶν ἐγκλημάτων. Σειρὴν προσκυνέω Πέτρου δεκάτῃ ἑνὶ ἕκτῃ. Βιογραφία Την ημέρα αυτή τελούμε την προσκύνηση της τιμίας αλυσίδας του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, με... Περισσότερα

14 Ιανουαρίου - Αγία Νίνα Ισαπόστολος

14 Ιανουαρίου - Αγία Νίνα Ισαπόστολος

από Θαρύπας Ηπείρου

Η Αγία Νίνα κοιμήθηκε οσίως με ειρήνη και ο Θεός την δόξασε διατηρώντας το τίμιο λείψανό της άφθαρτο. Βιογραφία Η Αγία Νίνα (ή Νίνω) γεννήθηκε στην Καππαδοκία, όπου κατοικούσαν πολλοί Γεωργιανοί και φέρεται ως συγγεν... Περισσότερα

12 Ιανουαρίου - Αγία Τατιανή

12 Ιανουαρίου - Αγία Τατιανή

από Θαρύπας Ηπείρου

Τῆς πάντα λαμπρᾶς Τατιανῆς τῇ κάρᾳ, Λαμπρὸν προεξένησε τὸ ξίφος στέφος. Τῇ δυοκαιδεκάτῃ Τατιανῆς αὐχένα κέρσαν. Βιογραφία Η Αγία Μάρτυς Τατιανή καταγόταν από τη Ρώμη και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αλεξάνδρο... Περισσότερα

11 Ιανουαρίου - Όσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης

11 Ιανουαρίου - Όσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης

από Θαρύπας Ηπείρου

Κοινοῦ Θεοδόσιος Ἡγεμὼν βίου, Κοινὴ Μονασταῖς ἐκβιώσας ζημία. Ἑνδεκάτῃ ὀλοὸν βίοτον λίπε Κοινοβιάρχης. Βιογραφία Ο Όσιος Θεοδόσιος γεννήθηκε στο χωριό Μωγαρισσού της Καππαδοκίας από πολύ πιστούς και ενάρετους γονείς,... Περισσότερα

10 Ιανουαρίου - Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νύσσης

10 Ιανουαρίου - Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νύσσης

από Θαρύπας Ηπείρου

Ἡ Μοῦσα Γρηγόριος, οὗ Νύσσα θρόνος, οὐ Πιερίαν, ἀλλ᾿ Ἐδὲμ σκηνὴν ἔχει. Γρηγόριον δεκάτῃ θανάτου κνέφας ἀμφεκάλυψεν. Βιογραφία Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του Πόντου το 332 μ.Χ. και ήταν αδελφός του Μ... Περισσότερα

Περιεχόμενο

 
 
 

Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων & Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου

Με υποστήριξη του

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων

 

Eπισκέπτες online

Έχουμε online 180 επισκέπτες και 0 μέλη.

 

 

Πιο Δημοφιλής

Το fanaripress ασχολείται με θέματα της τοπικής και Ελληνικής επικαιρότητας, με αξιοπρέπεια, με διεθνείς ειδήσεις,και φυσικά με χιούμορ και σάτιρα. 

Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να επικοινωνούν,να καταθέτουν την άποψη τους, και να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα.

Είμαστε εδώ, για να προσφέρουμε και να συμβάλουμε στην ενημέρωση, για ότι συμβαίνει στην περιοχή του Φαναρίου.

 Καταχωρούνται: Ημερίδες ,Πάρτυ, Πανηγύρια , Aγγελίες Άρθρα και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

Τιμές Καυσίμων Καναλλάκι

Τιμές Καυσίμων Πάργα

ΦΙΛΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ