Η Σχολή οδηγών ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ πρoσφέρει στους μαθητές της ενα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης ,εξασφαλίζοντας την θεωριτική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων οδηγών στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.